Svetsare och fördelarna med att hyra och rekrytera hos Ikett

Fler företag behöver regelbundet hyra in svetsare och många har börjat ta hjälp av rekryteringsföretag.

Det kan vara en långdragen process och en stor utmaning att hitta kvalificerade medarbetare med rätt kompetens för vissa arbeten. Att arbeta som svetsare kan innebära många olika arbetsområden och det är inte alltid lätt att hitta arbetstagare som har kunskap inom just det område man söker.

För att det ska vara lönsamt för dig och ditt företag och för att ditt företag ska kunna växa, krävs det att man har bra och utbildade svetsare på plats. Det är där vi på Ikett kommer in och hjälper till. Vi ser till så att du kan lägga din tid och prioritering rätt saker genom att underlätta anställningsprocessen för dig. Det ska vara kul att anställa eller hyra in ny personal, inte stressande.

Det finns ett par tydliga fördelar med att hyra svetsare genom Ikett:

Vi har ett brett nätverk med kompetenta svetsare
Ikett har expertis inom rekrytering och speciellt industribemanning. Därav vet vi vad som krävs för att en svetsare ska vara behörig för ett visst yrke. Många kan ha breda nätverk, men ingen direkt koll på den specialkompetens som krävs för vissa områden. Det är där Ikett kommer in. Våra kandidater är kompetenta och uppfyller de krav som fastställs. Tack vare detta så går processen från kontakt till inhyrning oerhört smidigt för båda parter.

Du får mer tid till annat som är viktigt

När man sätter igång med en rekryteringsprocess för svetsare, kan det lätt gå mycket tid till administration och annat viktigt arbete som kan tillkomma. En fundamental bit i processen är att hitta rätt kompetens för det jobb man är ute efter att tillsätta, och det kan många gånger vara lättare sagt än gjort. Det kan vara väldigt tidskrävande och frustrerande när man inte hittar en bra kandidat som passar till jobbet. När du tar hjälp av en rekryteringspartner som Ikett, så sköter vi processen vilket innebär att du kan lägga mer av din tid på annat som behövs prioriteras i din verksamhet. Det kommer att gynna ditt företag i längden.

En smidig och flexibel rekryteringsprocess

Ikett har personal från hela landet och många av dem är vana vid reseuppdrag. En fördel med svetsare från Ikett är att vi i många fall kan tillgodose företagets behov av personal med väldigt kort varsel. Vi hjälper till där det behövs extra styrka, även om kunden finns 25 mil bort. Det finns många fördelar och möjligheter med att hyra in personal från Ikett – vi jobbar med både långsiktiga och kortsiktiga uppdrag för våra svetsare. Det finns möjlighet att hyra in svetsare för ett temporärt behov för en kortare period men vi hyr också ut svetsare för långa uppdrag eller ibland hela produktioner. Vi hjälper också till med rekrytering där man antingen kan börja med att hyra in svetsare och där ihyrningen senare kan gå över i anställning, vilket kan vara ett bra sätt att känna efter om arbetstagaren passar in på just ditt företag. Ikett kan också hjälpa tilll med direktrekrytering där svetsaren blir anställd av kunden direkt. I samtliga dessa fall är det fördelaktigt och flexibelt att anlita Ikett.

Rekrytering-och bemanningssamarbete

Det ska vara en trygghet för ditt företag att välja Ikett som samarbetspartner och därmed kunna att välja att hyra in svetsare för både tidsbegränsade uppdrag och långsiktiga projekt. På Ikett vet vi hur viktigt det är att processen är så smidig som möjligt och hur viktigt det är att våra kunder känner att de har flexibilitet i sina samarbeten med oss. Vi finns här för att underlätta processen och hitta rätt svetsare för dig och ditt företag.
Vare sig du letar efter personal till kortsiktiga eller långsiktiga projekt så finns vi här för dig under processen.

Behöver du en svetsare till nästa uppdrag? Hör av dig!

Dela med dig!

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email