CNC operatör och dess områden.

Är du intresserad av att veta mer om allt vad det innebär att arbeta som CNC operatör så har du kommit rätt.

Vad innebär CNC operatör?

CNC kommer från Computer Numerical Control, det vill säga, Datornumerisk kontroll. Enkelt förklarat kan man säga att en CNC operatör sköter datorstyrda maskiner gjorda för tillverkning av detaljer och mekanisk bearbetning. Med hjälp av det datorstyrda programmet kan man på ett förenklat sätt tillverka delar som annars varit mycket svårt.

I ett jobb som CNC operatör handlar det mycket om precision och att ha koll på detaljer är därför en viktigt del av jobbet. Ibland kan det handla om precisa mått för att något ska stämma överens. Det finns olika områden och för att ge ett par tydliga exempel så kan det handla om att arbeta med datorstyrka maskiner för svarvning, fräsning, detaljer av trä, plats och metall eller borrning. I vissa fall kan man arbeta med att programmera och bearbeta ritningar om man har stor kompetens, medan det i andra fall kan gälla lättare uppdrag som exempelvis att rigga maskiner.

Att arbeta som en CNC operatör

CNC operatörens arbetsuppgifter kan variera från företag till företag, men också beroende på vilken kompetens du som arbetstagare besitter. Överlag som är det väldigt viktigt att man är noggrann och detaljorienterad som person för att kunna göra ett bra jobb. Arbetet kan skilja sig en hel del och i vissa fall kan operatören arbeta enskilt med maskinen, men även välja att arbeta tillsammans i ett team med sina kollegor i en så kallad maskingrupp. Allt bror på vilket område man väljer, hur kvalificerad man är och hur man tycker om att arbeta som person. Viktigt att nämna är att man som CNC operatör många gånger har en central roll i produktionskedjan, eftersom det oftast är man själv som ansvarar för mått och kvalitet i produktioner.

Typ av arbete

Beroende på vilken roll man är ute efter och vilken typ av företag man jobbar på, kan arbetet som CNC operatör skilja sig. Många gånger är det upp till operatören att ställa och programmera maskiner baserat på ritningar eller så kallade CAD/CAM underlag, där det är viktigt att millimeter blir rätt för att inte orsaka problem i produktionen. Men det kan också vara så att man inte vill ha det stora ansvaret och då finns det även enklare arbetsuppgifter så som att övervaka vad som sker i produktionen.

Det finns även olika arbetsuppgifter och typer av ansvar när det gäller maskintyper. Det finns både enklare och mer avancerade maskiner och arbetet blir också därefter. I maskiner som är fleroperationsmaskiner, kan man utföra både fräsning, arborrning, gängning, svarvning och borrning.

Exempel på arbetsuppgifter


Att hålla koll på sin produktion, leveranstider, ritningar, rapporter och kvalitetsprov är några av en operatörs arbetsuppgifter. Men det kan även ingå exempelvis:

  • Programmering
  • Underhålls- och reparationsarbeten
  • Tekniska uppgifter

Beroende på vad du vill arbeta med som CNC operatör och hur mycket du vill växa inom yrket, så finns det väldigt många möjligheter för dig. Framtiden ser ljus ut och ju mer tekniken utvecklas inom industrin, desto mer ökar efterfrågan. Behöver du jobb eller letar du kanske efter en CNC operatör?

Dela med dig!

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email