Ett jobb som svetsare

Med erfarenhet på över 30 år har vi kunskapen kring ett jobb som svetsare.

Vi har rekryterat en mängd olika svetsare och vårt mål är alltid att kunna bistå med rätt kompetens till olika uppdrag hos våra kunder. Ett jobb som svetsare kan vara krävande och det är viktigt att veta vad man ska arbeta med på de olika uppdragen. Vi är därför noga med att våra svetsare har rätt kompetens för jobbet som ska utföras.

Svetsning innebär att arbeta med olika typer av svetsmetoder inom många skiftande branscher. Man arbetar dessutom i flera varierande material. Svetsning innebär sammanfogande av stål och andra metaller med hjälp av diverse metoder för att tillgodose de specifika krav och material som krävs för just det jobbet. Några exempel på olika arbetsområden för svetsare kan vara att arbeta med nytillverkning, montering eller reparationer i form av metallprodukter och stålkonstruktioner. På Ikett har vi som målsättning att ha svetsare med olika kompetenser för att tillgodose våra kunders behov.

Det finns många områden inom yrket:

För att ge dig en tydligare bild av ett jobb som svetsare kan man säga att man vanligtvis arbetar med de här olika svetsmetoderna:

  • MIG- och MAG-svetsning (Licens EN 287 – 131/135/136/138)
  • TIG-svetsning (Licens EN 287 – Licens 141)
  • MMA-svetsning (Licens EN 287 – Licens 111)
  • GAS-svetsning (Licens EN 287 – Licens 3)

Utöver dessa metoder finns ett stort antal ytterligare licenser nischade mot speciella användningsområden.

Ett Jobb Som Svetsare 2

En del typer av svetsning kan kännas främmande och otydliga. Vare sig du är insatt i svetsmetoder eller inte så vill vi nedan ge en kort beskrivning på hur de olika svetsmetoderna används och hur ett jobb som svetsare kan se ut beroende på vilken metod som används.

Vad arbetar man med inom MIG- och MAG-svetsning?

MIG- / och MAG-svetsning innebär arbete med gas. MIG betyder ”Metal Inert Gas och MAG betyder ”Metal Active Gas”. Den här typen av svetsning används vanligtvis vid arbete med exempelvis plåt och rör inne på verkstad. En MIG- /och MAG-svets består av en strömkälla och ett matarverk. Vid arbete med denna svetsning är det viktigt att man är noggrann och säkerhetsfokuserad.

Vad står TIG-svetsning för?

TIG betyder ”Tungsten Inert Gas”. Tig-svetsning som metod innebär svetsning med en väldigt koncentrerad ljusbåge och fungerar på så sätt att det skapas värme vid en så kallad ”kortslutning” som sker mellan det jordade föremålet som man svetsar och en positivt laddad elektrod. TIG-svetsning är väldigt universell när det kommer till arbetsmöjligheter för material, väggtjocklekar och svetspositioner.

Vad betyder MMA-Svetsning?

Så kallad MMA-svetsning kallas även för MMB-svetsning, vilket står för metallbågsvetsning eller svetsning med pinne. MMA betyder ”Metal Arc Welding” och är en av de mest använda metoderna i världen. Den här typen av svetsning klarar mer rost och är en driftssäker metod då den klarar av tuffa förhållanden, tex vind, fukt och orena material. En MMA svets är enkel att förflytta och lämpar sig därför extra bra för jobb utomhus och vid arbete på byggnadsarbetsplatser.

Vad innebär GAS-svetsning?

GAS-svetsning är en av de äldsta svetsmetoderna vi har men den har minskat efterhand då det kommit nyare metoder. GAS-svetsning är mycket lik TIG-svetsning och kan många gånger ses som en äldre variant av denna metod. Vid gassvetsning upphettas fogen till smältpunkten med en låga och vid denna punkt tillförs smältan och fogen fylls. Metoden används oftast vid skärbränning och lödning. Det är en bra metod vid reparationer.

Ett jobb som svetsare kan innebära resor

Duktiga svetsare är eftertraktade hos våra kunder. Ibland saknas den rätta kompetensen i närregionen vid större projekt eller där man efterfrågar speciella kompetenskrav. Hos Ikett finns därför möjligheten att hyra in svetsare med spetskompetens som arbetar på resejobb. Det kan vara vid kraftverk, byggen eller industrijobb i Sverige och Norge.

Det finns många olika arbetsområden där det krävs goda svetskunskaper och Ikett förstår vikten av rätt kompetens inom rätt område. Eftersom det krävs olika kvalifikationer för olika arbetsområden försöker vi alltid matcha in rätt svetsare på rätt uppdrag. Våra duktiga yrkesarbetare tar med sig den unika kompetens de samlar på sig från sina olika uppdrag till varje ny kund. Det är dessutom av stor vikt att våra svetsare håller sig uppdaterade med de senaste svetsmetoderna som finns i branschen.

Behöver du hjälp? Hör av dig!

Dela med dig!

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email