Hälsa Miljö Säkerhet (HMS)

Ikett Personalpartner är mycket måna om att vår personal inte skall skadas på de uppdrag de arbetar på. Det är därför viktigt att vi tillsammans arbetar för en säker arbetsmiljö. Det innebär att Du som konsult åtar dig bland annat att använda rätt skyddsutrustning i arbetet, följa de säkerhetsföreskrifter som är uppsatta samt informerar Ikett Personalpartner om kundföretaget kräver att du arbetar i en bristfällig arbetsmiljö.

 

Säkerhetsgenomgång

Du skall alltid få en säkerhetsgenomgång av kundföretaget. Du bör få reda på utrymningsvägar, närmaste brandsläckare och samlingsplats, vem som är skyddsombud och vem du skall kontakta om olyckan är framme. Du bör också få information om vilka säkerhetsföreskrifter som gäller för att utföra just ditt arbete (skyddshjälm, handskar fallskydd etc.)

 

Kundföretaget

Du kan också komma att hamna i situationer då kundföretaget begär att du skall utföra en arbetsuppgift du inte är behörig att utföra. Det är här viktigt att du tänker efter före du genomför uppgiften. 
Du är då skyldig att kontakta Ikett Personalpartner och informera om situationen så vi kan agera på bästa möjliga sätt.

Exempel på sådana situationer kan vara:

  • Kundföretaget vill att du skall arbeta på hög höjd utan att du får tillgång till fallskydd.

  • Kundföretaget vill att du skall köra truck utan att du har förarutbildning.

  • Kundföretaget vill att du skall arbeta övertid – utan att ta hänsyn till arbetstidslagen.

  • Kundföretaget vill att du skall utföra el-arbeten utan behörighet. 
     

I dessa och liknade situationer skall du tacka nej och informera Ikett Personalpartner. Du skall hela tiden ha med dig att vi värnar om Din säkerhet på arbetet och kommer inte hålla dig personligt ansvarig då du fattar beslut på grund av att säkerheten är bristfällig.

 

Om olyckan är framme

Det viktigaste är att du får information från kundföretaget vem du skall kontakta om olyckan sker. Du är alltid skyldig att kontakta Ikett Personalpartner.

 

Tillbud/Olyckor

Du är skyldig att rapportera in tillbud eller olyckor till Ikett Personalpartner samt ansvarig chef på kundföretaget.

 

Försäkring

Du har avtalsenliga försäkringar när du arbetar för Ikett Personalpartner. 

Senaste jobben

 

Här kan du som Metallarbetare, Elektriker eller Tjänsteman söka
våra lediga jobb både i Sverige
och Norge.
Välkommen att registrera ditt CV.

 

Vill du hyra eller rekrytera personal? 
Vi hjälper dig att hitta rätt person
till rätt plats oavsett om du söker tjänstemän eller yrkesarbetare.

 

HUVUDKONTOR 
IKETT i Karlskrona
Ronnebygatan 9
371 32 Karlskrona
Tfn: 0455-36 36 00
Fax: 0455-36 36 11
E-post: info@ikett.com 
REGIONSKONTOR
Gävle
Halmstad

Karlskoga
Kristianstad
Ljungby
Linköping
Malmö
Stockholm
Trollhättan
Västerås
IKETT ELEKTRO
IKETT NORGE 
Karlskrona
Oslo