Arbetsmiljöpolicy 

Ikett Personalpartner AB är ett bemanningsföretag som har specialiserat sig på yrkespersonal och riktar sig till svenska och norska industri- och elföretag.

Ikett skall verka för att företagets anställda skall omfattas av en bra och god arbetsmiljö.
Även om Iketts personal befinner sig på nya arbetsplatser och i nya miljöer skall deras arbetsmiljö uppfylla de krav som finns inom arbetsmiljöområdet på svensk och norsk arbetsmarknad.
Detta skall säkerhetsställas genom en aktiv samverkan mellan i första hand Ikett och deras kunder, men naturligtvis också genom delaktighet från de anställda.


Kartläggning av risker

Ikett Personalpartner AB arbetar dagligen med ca 100 kundföretag och kontinuerligt under ett år med ca 350 företag.

Det har visat sig vara svårt att göra en grundlig kartläggning av de risker som vår personal utsätts för då de ofta byter arbetsställe och arbetsmiljön förändras. Det kan därför vara svårt att hålla riskbedömningen uppdaterad.

För att säkerställa att Iketts personal inte utsätts för otillåtna arbetsmiljöer eller andra risker i arbetet har Ikett träffat avtal med kunderna där kunden övertar det principalansvar som normalt åvilar en arbetsgivare. Detta innebär att Iketts personal skall ha tillgång till samma säkra arbetsmiljö och skyddsutrustning som kundens egna anställda samt även få tillgång till information angående skyddsföreskrifter och bestämmelser som gäller på företaget.

Vi är kontinuerligt i kontakt med våra kunder och anställda, dels genom telefonkontakter men även genom personliga besök på våra kundföretag.

Vid dessa kontakter blir det naturligt att frågor angående arbetsmiljö tas upp.

Vår långa erfarenhet inom bemanningsbranschen har gett oss erfarenheten att denna samverkan fungerar på ett ypperligt sätt.
 

Senaste jobben

 

Här kan du som Metallarbetare, Elektriker eller Tjänsteman söka
våra lediga jobb både i Sverige
och Norge.
Välkommen att registrera ditt CV.

 

Vill du hyra eller rekrytera personal? 
Vi hjälper dig att hitta rätt person
till rätt plats oavsett om du söker tjänstemän eller yrkesarbetare.

 

HUVUDKONTOR 
IKETT i Karlskrona
Ronnebygatan 9
371 32 Karlskrona
Tfn: 0455-36 36 00
Fax: 0455-36 36 11
E-post: info@ikett.com 
REGIONSKONTOR
Gävle
Halmstad

Karlskoga
Kristianstad
Ljungby
Linköping
Malmö
Stockholm
Trollhättan
Västerås
IKETT ELEKTRO
IKETT NORGE 
Karlskrona
Oslo